Adatvédelmi Nyilatkozat
Az olembevarlak.hu honlap üzemeltetője, Jankáné Rácz Marietta, egyéni vállalkozó kijelenti, hogy a 2018. május 25- én életbe lépő GDPR rendelet értelmében minden tőle telhetőt megtesz Ügyfelei adatainak jogszerű és biztonságos kezelése érdekében.
E tekintetben az alábbiakról tájékoztatom Ügyfeleimet:
1) Az adatkezelő adatai
A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Adatkezelő) adatai:
Jankáné Rácz Marietta ev 
Székhely címe: 1114 Budapest, Bartók Béla út 66. 5/5. 
Adószám:
Közösségi adószám: HU22705174
Főtevékenység: 9609 – M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
Bankszámlaszám: OTP 11773023-00221223 

2) Ügyfélszolgálat
Elektronikus úton és telefonon állok készséggel Ügyfeleim rendelkezésére.
Írásban a szia@olembevarlak.hu e-mail címen, telefonon a 06-20-508-8796 -os mobilszámon.
(Plusz információ: Egyéni vállalkozásom a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeimen tud adatvédelmi témában is érdeklődni.)
Ha bármilyen kérdése merülne fel akár jelen tájékoztatóval, vagy más témával kapcsolatosan, keressen bátran, örömmel válaszolok minden kérdésre.
3) Alapelveim
Vállalkozásom az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:
a)  a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezelem;
b)  a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm, azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon;
c)  az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;
d)  Vállalkozásom minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlöm vagy helyesbítem;
e)  a személyes adatokat olyan formában tárolom, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
A törvényi előírások és az Ön bizalmának kiérdemlése érdekében tehát mindent megteszek annak érdekében, hogy biztonságosan és jogszerűen kezeljem az Ön adatait.
Törvényi hivatkozások
Adatkezelési alapelveim összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról
(Hpt.).
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény (Grtv.)
4) Az adatok fizikai tárolási helye
Az Adatkezelő minden személyes adatot a következőkben felsorolt Adatfeldolgozók magas biztonsági szintű felhő rendszereiben tárol.
Vállalkozásom minden tőle telhetőt elkövet, hogy a vele kapcsolatban lévő Adatfeldolgozók adatkezelését ellenőrizze és ezzel kapcsolatosan tájékoztatást kérjen be.
Semmilyen személyes adatot nem tárolok saját számítógépeimen, mobiltelefonjaimon vagy mobil adathordozókon (pl. pendrive). Ezzel nagyban lecsökkentetem az adatok elvesztésének vagy ellopásának kockázatát.
Gépeimen kifejezetten erős jelszavakat használok, valamint ez a jelszó minden Adatfeldolgozónknál lévő fiókomban más és más, nagyban csökkentve ezzel a feltörés lehetőségét.
Minden számítógépünkön naprakész és erős vírusirtó szoftvert használok.
5) Adatfeldolgozók
Az online fizetés szolgáltatói:
Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
Cégjegyzékszám: 01-10-048552
Adószám: 25353192-2-43
OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság / Simplepay
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-4
Számlavezető bank:
OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.
Cégjegyzékszám: 01-10-041585
Adószám: 10537914-4-44
Tárhely szolgáltató adatai:
Neve: Websupport Magyarország Kft.
Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószáma: 25138205-2-41
Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-381419
Bankszámlaszáma: 12011179-01395626-00100003 – Raiffeisen Bank Zrt
Hírlevélküldő és CRM szolgáltató adatai:
UAB „MailerLite”
Székhely: Paupio 28, Vilnius, Litvánia
Adószám: 100007448516
Automata számlázás:
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Számlázz.hu)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41
Hírdetéskezelők:
Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságGoogle Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.
Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Cégjegyzékszám: 01-09-86172
Adószám: 13561677-2-41
Meta – Facebook Ireland Limited
Address: 4 Grand Canal Square, Dublin, Irelan
Company Registration Number 462932
www.facebook.com
Contact phone number + 353 1 5530588
Kiemelten figyelünk arra, hogy csak kifejezetten megbízható, valamint a biztonságot és jogszerűséget szintén nagyon fontosnak tartó partnerekkel dolgozzunk együtt. Ez azt jelenti Önnek, hogy az adatai az Adatfeldolgozó partnereinknél is biztonságban vannak.
6) Kezelt személyes adatok köre, jogalapja
Az általam kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre.
Honlapom meglátogatásakor
Jogalap: Vállalkozásom jogos érdeke
Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, az Ön által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.
Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásom minőségének ellenőrzése és javítása
Időtartama: 2 év
Érintettek köre: Google Analytics (Adatfeldolgozó a Google)
Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítom konkrét személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon elemezzük.)
A Google Analytics működéséről részletes információ található az alábbi oldalon:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ cookie-usage
Regisztráció a honlapokon
Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (Önnek kell tevőlegesen erre vonatkozó jelölőnégyzetet bepipálnia az űrlapokon)
Kezelt adatok: teljes név, e-mail cím
Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: bizonyos esetekben mobiltelefonszám.
Az adatkezelés célja: Díjmentes információs termékek ajándékozása (általában a regisztrációért cserébe valamilyen értékes, de díjfizetés nélkül elérhető anyagot küldünk cserébe), valamint értesítés a Szolgáltatóval kapcsolatos technikai változásokról (tervezett üzemszünet, elérhetőségek változása, stb.)
Időtartama: A regisztráció törléséig / hozzájárulás visszavonásáig
Érintettek köre: CRM
Hírlevél (direkt marketing) szolgáltatás
Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (Önnek kell tevőlegesen erre vonatkozó jelölőnégyzetet bepipálnia az űrlapokon)
Kezelt adatok: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: mobiltelefonszám
Az adatkezelés célja: Értesítés eseményekről, kampányokról, megkeresés üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás
Időtartama: Leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásági
Érintettek köre: CRM
Szolgáltatás megvásárlása
Jogalap: Törvényi kötelezettség (bizonylatolás)
Kezelt adatok: Megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma,
számlázási cím, a vevő megjegyzése
Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése, számlakiállítás,
Időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva)
Érintettek köre: CRM, Számlázó, Könyvelő
Profilozás
Az Adatkezelő nem végez a látogatók / regisztrálók viselkedése, érdeklődési köre, vagy általuk magadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmaz automata ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt.
Látogatóim beazonosítása nem célom, és nem is teszek ezügyben lépéseket.
Természetesen bármikor egyetlen kattintással leiratkozhat listámról – ez esetben fizikálisan is törlöm az Önről tárolt adatokat minden rendszeremből.
Illetve bármilyen szolgáltatásomat igénybe veheti anélkül is, hogy reklámtartalmú e-mailjeimre feliratkozna. (Azaz én nem kényszerítem semmire az Ügyfeleimet.)
7) Sütik (cookie-k)
Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.
A sütik általános feladatai:
információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl.
online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik a weboldal használatát;
minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.
A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Összegyűjtöttem Önnek, hogy az egyes böngészőkben hogyan kell a sütiket rendszerszinten kikapcsolni. Íme a lista:
Sütik kikapcsolása:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-
tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete- browser-history
Opera: https://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapom az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a honlapom az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérem az Ön hozzájárulását.
Vállalkozásom nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, a Vállalkozásom azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapom esetleg nem az elvárt módon működik.
De természetesen törekszem arra, hogy sütik elfogadása nélkül is a maximális felhasználói élményt tudjam nyújtani!
Milyen sütiket alkalmazok?
Rendszer sütik
Jogalap: Nem igényel hozzájárulást
Leírás: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása
Időtartama: Böngésző session (munkamenet)
Nyomkövető sütik (harmadik féltől származó)
Jogalap: Kifejezett hozzájárulás
Leírás: Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljából használja fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.
Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing
Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása
Időtartama: legfeljebb 180 nap
Érintettek köre: Google, Facebook
A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, azadatvédelemrőlpedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.
A honlapomon szándékoltan olyan süti- figyelmeztetéseket használok, ahol csak kifejezett hozzájárulás után indulnak csak el pl. a remarketing cookie-k. Így az Ön kérése nélkül remarketing hirdetésekkel sem fogjuk Önt zaklatni – tiszteletben tartva ezzel is az Ön igényeit!
8) Reklámtartalmú üzenetek fogadása
Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésemről?
Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassam. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezelem, és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldök és/vagy hírlevelet továbbítok (Grtv. 6. §).
Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.
A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintem. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezem egyúttal a honlapommal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.
Egyéb adatkezelési kérdések
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatom, adatfeldolgozóim esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítom, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Vállalkozásomat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségemet teljesítenem kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Vállalkozásom adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védem, valamint biztosítom az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvom azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
Szervezeti intézkedések keretében ellenőrzöm a fizikai hozzáférést. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használok. Felhívom azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.
Vállalkozásom mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, a weblapomon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudok teljes felelősséget vállalni, ám a Vállalkozáshoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartok be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

9) Érintetti jogok
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein, illetve:
A regisztrált látogató az alábbi módon kérhet a róla kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról történő felvilágosítást: a kéréseket a szia kukac olembevarlak.hu email címre kell küldeni.
A kérelemre az adatkezelő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30. napon köteles a kért tájékoztatást megadni.  Az ugyanazon témában egy éven belüli ismételt kérelem esetén a tájékoztatásra vonatkozóan az adatkezelő költségtérítésre jogosult.
A regisztráció megszüntetése : a szia kukac olembevarlak.hu email címre küldött lemondó üzenettel bármikor, vagy a kimenő e-mailek alján lévő leiratkozás linkre kattintva.
A regisztráció során megadott adatok módosítása, pontosítása: a kimenő emailek alján lévő linkre kattintva.
A regisztráció megszüntetésekor a regisztráláskor megadott adatok törlődnek az éles adatbázisból. Az Adatkezelő számára az adatkezelés jogalapjának bizonyítására vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a regisztráció megszüntetése után az alábbi adatokat őrzi meg:
– regisztráció email cím- regisztráció időpontja- regisztráció megszüntetésének időpontja
Tájékoztatáshoz való jog
Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
A kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adom meg tájékoztatásomat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzám. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítem abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltem vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatom meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Vállalkozásom a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
Hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
az adatforrásokra vonatkozó információ;
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
Adatok helyesbítésének joga
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 14 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.
A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy ha Ön egy e-mailemben lévő leiratkozási linkre kattint, akkor azonnal lefut egy művelet, mely törli az Ön adatait. Tehát a kérése haladéktalanul végrehajtódik, nem kell rá várni.
Természetesen ez olyan adatokra nem vonatkozhat, melyeket törényi kötelezettségem tárolni (pl. számlákat 8 évig). Ezügyben megértését kérjük!
Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Amennyiben Ön kéri, nagyon szívesen exportálom és rendelkezésre bocsájtom PDF és/vagy CSV formátumban az Önről kezelt adatokat.
Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgálom és a döntésről Önt írásban tájékoztatom. Amennyiben úgy döntök, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetem és az adatokat zárolom, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítem mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottam, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadom a kérés teljesítését, ha bizonyítom, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntéssel nem ért egyet, illetve ha elmulasztom a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
Ha bármilyen problémát észlel, keressen meg, és mindent meg fogok tenni, hogy azonnal elhárítsak bármilyen hibát, rendellenességet. Ezügyben is számíthat rám!
Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Kérem Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Vállalkozásomat a szia@olembevarlak.hu e-mail címen vagy Vállalkozásom székhelyére címzett ajánlott-tártivevényes postai küldeményben.
Panasztevési jog
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/
Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html 
Adatkezelési Tájékoztató módosítása
Vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.
Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele az alábbi internetes címen történik: 
Jankáné Rácz Marietta
egyéni vállalkozó

Adatvédelmi Nyilatkozat
Az olembevarlak.hu honlaphonlap üzemeltetője, Jankáné Rácz Marietta, egyéni vállalkozó kijelenti, hogy a 2018. május 25- én életbe lépő GDPR rendelet értelmében minden tőle telhetőt megtesz Ügyfelei adatainak jogszerű és biztonságos kezelése érdekében.
E tekintetben az alábbiakról tájékoztatom Ügyfeleimet:
1) Az adatkezelő adatai
A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Adatkezelő) adatai:
Jankáné Rácz Marietta ev 
Székhely címe: 1114 Budapest, Bartók Béla út 66. 5/5. 
Adószám:
Közösségi adószám: HU22705174
Főtevékenység: 9609 – M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
Bankszámlaszám: OTP 11773023-00221223 

2) Ügyfélszolgálat
Elektronikus úton és telefonon állok készséggel Ügyfeleim rendelkezésére.
Írásban a szia@olembevarlak.hu e-mail címen, telefonon a 06-20-508-8796 -os mobilszámon.
(Plusz információ: Egyéni vállalkozásom a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeimen tud adatvédelmi témában is érdeklődni.)
Ha bármilyen kérdése merülne fel akár jelen tájékoztatóval, vagy más témával kapcsolatosan, keressen bátran, örömmel válaszolok minden kérdésre.
3) Alapelveim
Vállalkozásom az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:
a)  a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezelem;
b)  a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm, azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon;
c)  az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;
d)  Vállalkozásom minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlöm vagy helyesbítem;
e)  a személyes adatokat olyan formában tárolom, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
A törvényi előírások és az Ön bizalmának kiérdemlése érdekében tehát mindent megteszek annak érdekében, hogy biztonságosan és jogszerűen kezeljem az Ön adatait.
Törvényi hivatkozások
Adatkezelési alapelveim összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról
(Hpt.).
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény (Grtv.)
4) Az adatok fizikai tárolási helye
Az Adatkezelő minden személyes adatot a következőkben felsorolt Adatfeldolgozók magas biztonsági szintű felhő rendszereiben tárol.
Vállalkozásom minden tőle telhetőt elkövet, hogy a vele kapcsolatban lévő Adatfeldolgozók adatkezelését ellenőrizze és ezzel kapcsolatosan tájékoztatást kérjen be.
Semmilyen személyes adatot nem tárolok saját számítógépeimen, mobiltelefonjaimon vagy mobil adathordozókon (pl. pendrive). Ezzel nagyban lecsökkentetem az adatok elvesztésének vagy ellopásának kockázatát.
Gépeimen kifejezetten erős jelszavakat használok, valamint ez a jelszó minden Adatfeldolgozónknál lévő fiókomban más és más, nagyban csökkentve ezzel a feltörés lehetőségét.
Minden számítógépünkön naprakész és erős vírusirtó szoftvert használok.
5) Adatfeldolgozók
Az online fizetés szolgáltatói:
Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
Cégjegyzékszám: 01-10-048552
Adószám: 25353192-2-43
OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság / Simplepay
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-4
Számlavezető bank:
OTP Bank Nyrt.
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.
Cégjegyzékszám: 01-10-041585
Adószám: 10537914-4-44
Tárhely szolgáltató adatai:
Tárhely. Társaság
Székhely:.
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Hírlevélküldő és CRM szolgáltató adatai:
UAB „MailerLite”
Székhely: Paupio 28, Vilnius, Litvánia
Adószám: 100007448516
Automata számlázás:
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Számlázz.hu)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41
Hírdetéskezelők:
Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságGoogle Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.
Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Cégjegyzékszám: 01-09-86172
Adószám: 13561677-2-41
Facebook Ireland Limited
Address: 4 Grand Canal Square, Dublin, Irelan
Company Registration Number 462932
www.facebook.com
Contact phone number + 353 1 5530588
Kiemelten figyelünk arra, hogy csak kifejezetten megbízható, valamint a biztonságot és jogszerűséget szintén nagyon fontosnak tartó partnerekkel dolgozzunk együtt. Ez azt jelenti Önnek, hogy az adatai az Adatfeldolgozó partnereinknél is biztonságban vannak.
6) Kezelt személyes adatok köre, jogalapja
Az általam kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre.
Honlapom meglátogatásakor
Jogalap: Vállalkozásom jogos érdeke
Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, az Ön által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.
Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásom minőségének ellenőrzése és javítása
Időtartama: 2 év
Érintettek köre: Google Analytics (Adatfeldolgozó a Google)
Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítom konkrét személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon elemezzük.)
A Google Analytics működéséről részletes információ található az alábbi oldalon:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ cookie-usage
Regisztráció a honlapokon
Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (Önnek kell tevőlegesen erre vonatkozó jelölőnégyzetet bepipálnia az űrlapokon)
Kezelt adatok: teljes név, e-mail cím
Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: bizonyos esetekben mobiltelefonszám.
Az adatkezelés célja: Díjmentes információs termékek ajándékozása (általában a regisztrációért cserébe valamilyen értékes, de díjfizetés nélkül elérhető anyagot küldünk cserébe), valamint értesítés a Szolgáltatóval kapcsolatos technikai változásokról (tervezett üzemszünet, elérhetőségek változása, stb.)
Időtartama: A regisztráció törléséig / hozzájárulás visszavonásáig
Érintettek köre: CRM
Hírlevél (direkt marketing) szolgáltatás
Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (Önnek kell tevőlegesen erre vonatkozó jelölőnégyzetet bepipálnia az űrlapokon)
Kezelt adatok: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: mobiltelefonszám
Az adatkezelés célja: Értesítés eseményekről, kampányokról, megkeresés üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás
Időtartama: Leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásági
Érintettek köre: CRM
Szolgáltatás megvásárlása
Jogalap: Törvényi kötelezettség (bizonylatolás)
Kezelt adatok: Megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma,
számlázási cím, a vevő megjegyzése
Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése, számlakiállítás,
Időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva)
Érintettek köre: CRM, Számlázó, Könyvelő
Profilozás
Az Adatkezelő nem végez a látogatók / regisztrálók viselkedése, érdeklődési köre, vagy általuk magadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmaz automata ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt.
Látogatóim beazonosítása nem célom, és nem is teszek ezügyben lépéseket.
Természetesen bármikor egyetlen kattintással leiratkozhat listámról – ez esetben fizikálisan is törlöm az Önről tárolt adatokat minden rendszeremből.
Illetve bármilyen szolgáltatásomat igénybe veheti anélkül is, hogy reklámtartalmú e-mailjeimre feliratkozna. (Azaz én nem kényszerítem semmire az Ügyfeleimet.)
7) Sütik (cookie-k)
Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.
A sütik általános feladatai:
információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl.
online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik a weboldal használatát;
minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.
A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Összegyűjtöttem Önnek, hogy az egyes böngészőkben hogyan kell a sütiket rendszerszinten kikapcsolni. Íme a lista:
Sütik kikapcsolása:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-
tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete- browser-history
Opera: https://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapom az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a honlapom az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérem az Ön hozzájárulását.
Vállalkozásom nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, a Vállalkozásom azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapom esetleg nem az elvárt módon működik.
De természetesen törekszem arra, hogy sütik elfogadása nélkül is a maximális felhasználói élményt tudjam nyújtani!
Milyen sütiket alkalmazok?
Rendszer sütik
Jogalap: Nem igényel hozzájárulást
Leírás: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása
Időtartama: Böngésző session (munkamenet)
Nyomkövető sütik (harmadik féltől származó)
Jogalap: Kifejezett hozzájárulás
Leírás: Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljából használja fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.
Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing
Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása
Időtartama: legfeljebb 180 nap
Érintettek köre: Google, Facebook
A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, azadatvédelemrőlpedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.
A honlapomon szándékoltan olyan süti- figyelmeztetéseket használok, ahol csak kifejezett hozzájárulás után indulnak csak el pl. a remarketing cookie-k. Így az Ön kérése nélkül remarketing hirdetésekkel sem fogjuk Önt zaklatni – tiszteletben tartva ezzel is az Ön igényeit!
8) Reklámtartalmú üzenetek fogadása
Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésemről?
Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassam. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezelem, és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldök és/vagy hírlevelet továbbítok (Grtv. 6. §).
Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.
A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintem. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezem egyúttal a honlapommal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.
Egyéb adatkezelési kérdések
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatom, adatfeldolgozóim esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítom, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Vállalkozásomat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségemet teljesítenem kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Vállalkozásom adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védem, valamint biztosítom az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvom azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
Szervezeti intézkedések keretében ellenőrzöm a fizikai hozzáférést. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használok. Felhívom azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.
Vállalkozásom mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, a weblapomon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudok teljes felelősséget vállalni, ám a Vállalkozáshoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartok be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

9) Érintetti jogok
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein, illetve:
A regisztrált látogató az alábbi módon kérhet a róla kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról történő felvilágosítást: a kéréseket a szia kukac olembevarlak.hu email címre kell küldeni.
A kérelemre az adatkezelő ésszerű határidőn belül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30. napon köteles a kért tájékoztatást megadni.  Az ugyanazon témában egy éven belüli ismételt kérelem esetén a tájékoztatásra vonatkozóan az adatkezelő költségtérítésre jogosult.
A regisztráció megszüntetése : a szia kukac olembevarlak.hu email címre küldött lemondó üzenettel bármikor, vagy a kimenő e-mailek alján lévő leiratkozás linkre kattintva.
A regisztráció során megadott adatok módosítása, pontosítása: a kimenő emailek alján lévő linkre kattintva.
A regisztráció megszüntetésekor a regisztráláskor megadott adatok törlődnek az éles adatbázisból. Az Adatkezelő számára az adatkezelés jogalapjának bizonyítására vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a regisztráció megszüntetése után az alábbi adatokat őrzi meg:
– regisztráció email cím- regisztráció időpontja- regisztráció megszüntetésének időpontja
Tájékoztatáshoz való jog
Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
A kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adom meg tájékoztatásomat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzám. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítem abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltem vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatom meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Vállalkozásom a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
Hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
az adatforrásokra vonatkozó információ;
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
Adatok helyesbítésének joga
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 14 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.
A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy ha Ön egy e-mailemben lévő leiratkozási linkre kattint, akkor azonnal lefut egy művelet, mely törli az Ön adatait. Tehát a kérése haladéktalanul végrehajtódik, nem kell rá várni.
Természetesen ez olyan adatokra nem vonatkozhat, melyeket törényi kötelezettségem tárolni (pl. számlákat 8 évig). Ezügyben megértését kérjük!
Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Amennyiben Ön kéri, nagyon szívesen exportálom és rendelkezésre bocsájtom PDF és/vagy CSV formátumban az Önről kezelt adatokat.
Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgálom és a döntésről Önt írásban tájékoztatom. Amennyiben úgy döntök, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetem és az adatokat zárolom, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítem mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottam, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadom a kérés teljesítését, ha bizonyítom, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntéssel nem ért egyet, illetve ha elmulasztom a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
Ha bármilyen problémát észlel, keressen meg, és mindent meg fogok tenni, hogy azonnal elhárítsak bármilyen hibát, rendellenességet. Ezügyben is számíthat rám!
Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Kérem Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Vállalkozásomat a szia@olembevarlak.hu e-mail címen vagy Vállalkozásom székhelyére címzett ajánlott-tártivevényes postai küldeményben.
Panasztevési jog
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/
Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html 
Adatkezelési Tájékoztató módosítása
Vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.
Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele az alábbi internetes címen történik: 
Jankáné Rácz Marietta
egyéni vállalkozó